„Brus pamtiˮ je projekat Alternativnog centra Puls Brus. Reč je o posebnoj, participativnoj digitalnoj arhivi u kojoj su učestvovali građani i građanke Brusa.


Ideja projekta jeste prikupiti, digitalizovati i onlajn predstaviti raznoliko nasleđe Brusa, ono koje se čuva u prašnjavim kutijama za cipele, na tavanima, starim policama i sličnim privatnim, kućnim prostorima. U samom Brusu nema zvanične arhivske institucije, a ono što je o našem gradu sačuvano nalazi se u više različitih muzejskih i arhivskih ustanova širom zemlje. Stoga smo odlučili da pokušamo da zajedno, na osnovu javnog poziva i „odozdoˮ stvorimo zamajac jedne potencijalne i buduće, svakako jedinstvene i autentične bruske arhive.

U periodu od decembra 2022. do aprila 2023. godine, uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju, u prostoru Etnografskog muzeja Brus, čije su nam korišćenje omogućili lokalna samouprava i Centar za kulturu opštine Brus, prikupili smo preko 2000 jedinica građe. Na pitanje šta sami misle da je u Brusu vredno (o)čuvanja, građani i građanke Brusa odgovorili su donoseći na digitalizaciju, s uzbuđenjem i ponosom, delove svojih privatnih arhiva – porodične fotografije, one nasleđene od predaka, ukaze, dopise i telegrame, stare časopise, zabeležene važne susrete i događaje u Brusu. U posebno napravljenoj grupi na društvenim mrežama – Brus pamti – takođe smo delili uspomene i raspravljali o likovima, scenama i mestima zabeleženim na starim fotografijama.

Dokumenta o našem zavičaju potražili smo i u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i Arhivu Jugoslavije. U saradnji s timom arheologa napravili smo arheološku mapu Brusa. Osim toga, arhivu smo obogatili na još jedan način – direktnim snimanjem usmenih istorija o životu žena na teritoriji opštine Brus.

Započeli smo tek beleženje muzičkog i slikarskog stvaralaštva Brusa, i potvrdili da su prikupljanje, čuvanje, interpretacija i komunikacija nasleđa od nemerljivog značaja, te da zahtevaju dugotrajnu posvećenost i rad. Brus zaista pamti, i to će pokazati velike zbirke fotografija prikazane na ovom sajtu kroz vremensku liniju i decenije 20. veka, kao i kroz tematske celine u okviru foto-dokumentarne građe, zvučnu arhivu, zbirku bruske štampe i bruskog zvuka, te one inicijative koje će tek uslediti. Zato nam je namera da nastavimo rad na dopunjavanju ovog sajta u istom maniru – pozivanjem svih da doprinesu sopstvenim mišljenjem, angažovanjem i učešćem, odnosno stvaranjem jedne malo drugačije arhive, one čiji je fokus usmeren na sve neobične stvari koje poseduje i pamti „običanˮ čovek.

PRIKLJUČI SE