Prvih pet audio-intervjua u Zvučnoj arhivi našeg projekta snimljeni su tokom marta 2023. godine u Brusu i okolini (Dupci, Kriva Reka). S ukupno sedmoro ispitanika (Jovanka Jovanović, Radica Tomić, Ratka Tomić, bračni parovi Miljojka i Stanisav Maksimović, te Biserka i Živorad Timotijević) vodili smo kratke, neformalne intervjue, trudeći se da u najvećoj meri ispoštujemo metodološke i etičke procedure etnografskog istraživanja. Svi ispitanici dobrovoljno su učestvovali u procesu i izneli podatke o sebi, pristavši na integralno objavljivanje snimaka.

Inicijalno, cilj intervjuisanja bilo je rekonstruisanje istorije svakodnevnog života u Brusu i selima istoimene opštine, s fokusom na žene starijeg uzrasta (u penziji ili pred penzijom), a koje su istovremeno prelazile ili i dalje prelaze granice grada i sela, urbanog i ruralnog života (bilo zbog posla, selidbi, udaje). Zanimala su nas njihova spontana svedočanstva o sopstvenom doživljaju Brusa kroz vreme, načini na koje pamte život u selu i život u gradu, te kako gledaju na današnjicu i kako izgleda njihova svakodnevica u aktuelnom trenutku.

Istraživanje je bilo rodno motivisano i posebna pažnja u intervjuima usmerena je na ona pitanja koja se tiču položaja žena kroz vreme, gradski i seoski mentalitet u drugoj polovini 20. veka i danas (naročito s obzirom na brak, porodicu, zaposlenje), mogućnosti koje su nudile industrijalizacija, prelasci iz sela u grad i obratno, promene u društveno-ekonomskim prilikama. Međutim, audio-intervjui nude i mnogo više od toga: iskrena, dobrovoljna svedočanstva naših sugrađanki i sugrađana o intimnim i važnim sećanjima, o pojedinim događajima od istorijskog značaja (II svetski rat u Krivoj Reci), kao i o zanimljivim genezama svakodnevice i privatnosti. Zvučna arhiva tek je u začetku, a na ovaj način otvaramo prostor u kome slobodno i neposredno mogu da se čuju glasovi naizgled “običnih” ljudi Brusa i njihove priče.

Biserka i Živorad Timotijević

Razgovor vodila Zorana Simić, 11.03.2023. godine
0:00 / 32:39

Jovanka Jovanović

Razgovor vodila Zorana Simić, 11.03.2023. godine
0:00 / 21:15

Miljojka i Stanisav Maksimović

Razgovor vodila Zorana Simić, 11.03.2023. godine
0:00 / 25:53

Radica Tomić

Razgovor vodila Zorana Simić, 12.03.2023. godine
0:00 / 56:14

Ratka Tomić

Razgovor vodila Zorana Simić, 12.03.2023. godine
0:00 / 23:15